TV& VIDEO

Việc tử tế

Việc tử tế: Thư viện sách cộng đồng của trẻ em ở ngoại thành Hà Nội

Việc tử tế: Thư viện sách cộng đồng của trẻ em ở ngoại thành Hà Nội

VTV.vn - Câu chuyện trong chương trình Việc tử tế trên đây là về một thư viện cộng đồng nhỏ ở ngoại thành Hà Nội.