Viện bảo tàng

Nghệ thuật chép tranh trên thế giới

Nghệ thuật chép tranh trên thế giới

VTV.vn - Việc chép tranh được phép khi họa sỹ của bức tranh gốc đã mất trên 50 năm và bức tranh phải được ghi rõ là tranh chép.