TV& VIDEO

Viện bảo tàng

Cửa hàng sửa chữa bút máy duy nhất tại châu Âu

Cửa hàng sửa chữa bút máy duy nhất tại châu Âu

VTV.vn - Cửa hàng có tên là Pen Clinic ở thủ đô Zagreb, Croatia, mở cửa từ những năm 1940.