TV& VIDEO

Viện Dinh Dưỡng

Rộn ràng mùa thu hoạch đào ở Hàn Quốc

Rộn ràng mùa thu hoạch đào ở Hàn Quốc

VTV.vn - Vụ thu hoạch đào ở Hàn Quốc thường kéo dài từ tháng 8 tới tháng 9. Tuy nhiên, phần lớn công việc này diễn ra trong tháng 8 khi đào bắt đầu chín rộ.