Viện Huyết học

Khan hiếm máu điều trị cung cấp cho 170 bệnh viện

Khan hiếm máu điều trị cung cấp cho 170 bệnh viện

VTV.vn - Có tới 170 bệnh viện phía Bắc hàng ngày đang cần nguồn máu điều trị được cung cấp từ Viện Huyết học Truyền máu trung ương.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive