TV& VIDEO

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường cho chủ quán Xin chào

Yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường cho chủ quán Xin chào

VTV.vn - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có những kết luận cuối cùng về vụ việc của ông Nguyễn Văn Tấn, chủ cà phê quán Xin chào.