TV& VIDEO

viễn thông việt nam

Chính phủ muốn phủ sóng thông tin trên Facebook

Chính phủ muốn phủ sóng thông tin trên Facebook

VTV.vn - Lần đầu tiên có trang Facebook đưa các thông tin Chính phủ là một trong những thông tin quan trọng trong Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử.