TV& VIDEO

viện trợ cho Việt Nam

Nhật Bản tăng 2,5 lần viện trợ ODA cho Việt Nam

Nhật Bản tăng 2,5 lần viện trợ ODA cho Việt Nam

VTV.vn -Nhật Bản sẽ phối hợp với ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cung cấp 110 tỷ viện trợ ODA cho châu Á, trong đó dành 2,5 tỉ USD cho Việt Nam.