TV& VIDEO

viết code

Apple muốn mọi người đều có thể học lập trình với ứng dụng mới trên iPad

Apple muốn mọi người đều có thể học lập trình với ứng dụng mới trên iPad

VTV.vn - Swift Playgrounds là một công cụ hướng dẫn lập trình trên iPad, hướng tới đối tượng người dùng là trẻ em.