Việt Hoa

Những người nhiều chuyện - Tập 10: "Nằm vùng" giỏi như ô sin Chanh (Việt Hoa) cảnh sát cũng phải chào thua

Những người nhiều chuyện - Tập 10: "Nằm vùng" giỏi như ô sin Chanh (Việt Hoa) cảnh sát cũng phải chào thua

VTV.vn - Có "mạng lưới" quan hệ dày đặc khắp khu chung cư, nhà nào xảy ra chuyện gì, ô sin Chanh (Việt Hoa) đều nắm rõ như lòng bàn tay, đến cảnh sát cũng phải chào thua.