Việt Nam - Cuba

Phát huy truyền thống Đoàn Thanh niên Việt Nam - Cuba

Phát huy truyền thống Đoàn Thanh niên Việt Nam - Cuba

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba có mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt.