TV& VIDEO

Việt Nam - Czech

“Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt để Hiệp hội của Czech và Việt Nam tăng cường giao lưu”

“Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt để Hiệp hội của Czech và Việt Nam tăng cường giao lưu”

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất để các Hiệp hội của Czech và Việt Nam tăng cường giao lưu, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.