TV& VIDEO

Việt Nam gia nhập WTO

Phòng vệ Thương mại: Sử dụng đúng để bảo vệ doanh nghiệp

Phòng vệ Thương mại: Sử dụng đúng để bảo vệ doanh nghiệp

VTV.vn - Phòng vệ Thương mại cần được sử dụng đúng cách để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam trước thềm hội nhập, các rào quan thuế quan sắp được gỡ bỏ.