TV& VIDEO

Việt Nam - Hoa Kỳ

Việt Nam và Hoa Kỳ còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam và Hoa Kỳ còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

VTV.vn - Việt Nam và Hoa Kỳ còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, trong đó có lĩnh vực năng lượng, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.