TV& VIDEO

Việt Nam - Mozambique

Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Mozambique còn nhiều dư địa

Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Mozambique còn nhiều dư địa

VTV.vn - Hai Thủ tướng nhất trí tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique được cho là còn nhiều dư địa để có thể khai thác và thúc đẩy hơn nữa.