TV& VIDEO

Việt Nam - Nam Phi

Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi xúc tiến hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi xúc tiến hợp tác

VTV.vn - Bộ Công thương Nam Phi - Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội - Lãnh sự quán Nam Phi tại TP.HCM và Phòng TM&CN Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo DN Việt Nam - Nam Phi.