TV& VIDEO

Việt Nam – Nhật Bản

Kết nối DN Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp

Kết nối DN Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp

VTV.vn - Đây là lần thứ hai JETRO tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với sự tham gia của gần 60 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.