Việt Nam - Romania

Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực Việt Nam - Romania

Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực Việt Nam - Romania

VTV.vn - Lãnh đạo quốc hội hai nước nhất trí Việt Nam và Romania tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.