Người phụ nữ gốc Việt bắc nhịp cầu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Người phụ nữ gốc Việt bắc nhịp cầu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

18.01.2017

VTV.vn - Đó là chị Lê Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội

  • Giao diện thử nghiệm VTVLive