TV& VIDEO

Kiều bào trên thế giới hướng về đồng bào miền Trung

Kiều bào trên thế giới hướng về đồng bào miền Trung

11.12.2017

VTV.vn - Những hoạt động hướng về bà con vùng thiên tai bão lũ hiện vẫn đang được cộng đồng kiều bào tại nhiều quốc gia trên thế giới tích cực triển khai.

Đông đảo kiều bào tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8