TV& VIDEO

Việt Nam xuất khẩu

Việt Nam xuất khẩu thanh long tươi sang Australia

Việt Nam xuất khẩu thanh long tươi sang Australia

VTV.vn - Lô thanh long tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức xuất khẩu sang Australia.