TV& VIDEO

Việt Nam

Forbes: Việt Nam có thể trở thành “con hổ” thứ 5 ở châu Á

Forbes: Việt Nam có thể trở thành “con hổ” thứ 5 ở châu Á

VTV.vn - Việt Nam có thể trở thành "con hổ" thứ 5 ở châu Á. Đây không phải là một dự báo, mà là một khả năng. Nhận định trên được đưa ra từ một bài viết đăng trên tạp chí Forbes.