TV& VIDEO

Việt Nam

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

VTV.vn - Chiều ngày 22/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt đoàn đại biểu các công dân Lào có công với Cách mạng Việt Nam.