Việt Nam

Việt Nam có thể trở thành trung tâm blockchain mới của thế giới

Việt Nam có thể trở thành trung tâm blockchain mới của thế giới

VTV.vn - Tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định, nước ta có thể trở thành trung tâm blockchain mới của thế giới.