TV& VIDEO

Việt Nam

Độc đáo triển lãm lụa Việt

Độc đáo triển lãm lụa Việt

VTV.vn - Triển lãm có tên "Quy trình ươm tơ dệt lụa", đang diễn ra tại Ngôi nhà Italia, số 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.