TV& VIDEO

Vietcombank

Quan điểm của Vietcombank khi điều chỉnh các khoản phí dịch vụ

Quan điểm của Vietcombank khi điều chỉnh các khoản phí dịch vụ

VTV.vn - Trước phản ứng của dư luận về sự điều chỉnh này, đại diện Vietcombank cho biết đã tham khảo nhiều đơn vị ngân hàng trong và ngoài nước để đưa ra bàng điều chỉnh này.