TV& VIDEO

Vietnam Airlines

Vietnam Airlines bổ sung hạng ghế phổ thông đặc biệt trên chuyến bay

Vietnam Airlines bổ sung hạng ghế phổ thông đặc biệt trên chuyến bay

VTV.vn - Vietnam Airlines vừa bổ sung hạng ghế phổ thông đặc biệt trên các đường bay Hà Nội-TP Hồ Chí Minh - Tokyo (Nhật Bản).