TV& VIDEO

Vietnam Airlines

Vietnam Airlines lên kế hoạch vận chuyển 25 triệu lượt khách

Vietnam Airlines lên kế hoạch vận chuyển 25 triệu lượt khách

VTV.vn - Năm 2018, Vietnam Airlines lên kế hoạch vận chuyển khoảng 25 triệu lượt khách, tăng gần 11% so với năm 2017.