TV& VIDEO

Vinamilk

Tổng cục Hải quan: “Vinamilk chưa đáp ứng đủ điều kiện để được ưu đãi thuế”

Tổng cục Hải quan: “Vinamilk chưa đáp ứng đủ điều kiện để được ưu đãi thuế”

VTV.vn - Theo Tổng cục Hải quan, để được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu tại chỗ, DN phải đáp ứng đủ 3 điều kiện. Tuy nhiên, Vinamilk chưa đáp ứng đủ điều kiện để được ưu đãi thuế.