Vinamilk

VNM: Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế

VNM: Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế

VTV.vn - Đại hội đồng cổ đông của CTCP Sữa Việt Nam đã nhất trí thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế vào năm tài chính 2018.