Vingroup

Mô hình phi lợi nhuận giúp nâng cao chất lượng dịch vụ doanh nghiệp

Mô hình phi lợi nhuận giúp nâng cao chất lượng dịch vụ doanh nghiệp

VTV.vn - Mô hình phi lợi nhuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive