TV& VIDEO

vịnh Cát Bà

Bộ đội biên phòng ra quân làm sạch biển

Bộ đội biên phòng ra quân làm sạch biển

VTV.vn - Hơn 2.000 cán bộ, nhân dân và bộ đội biên phòng tại huyện đảo Cát Bà, Hải Phòng đã đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải ven các bãi tắm của vịnh Cát Bà.