visa du lịch

Tại sao Saudi Arabia mở cửa cấp visa du lịch vào thời điểm này?

Tại sao Saudi Arabia mở cửa cấp visa du lịch vào thời điểm này?

VTV.vn - Mục tiêu ngắn hạn của Saudi Arabia là tăng chi tiêu trong ngành du lịch nội địa từ 27,9 tỷ USD vào năm 2015 lên 46,6 tỷ USD vào năm 2020.