TV& VIDEO

vợ chồng nghèo

Đau đớn cảnh con trai tâm thần đuổi đánh bố mẹ

Đau đớn cảnh con trai tâm thần đuổi đánh bố mẹ

VTV.vn - Mắt long lên sòng sọc, Tài lại vác gậy đuổi đánh bố mẹ, đôi vợ chồng nghèo chạy chốn con mà ruột gan tan nát…