TV& VIDEO

vô địch Olympia

Ngày ấy - bây giờ của 3 nữ quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Ngày ấy - bây giờ của 3 nữ quán quân Đường lên đỉnh Olympia

VTV.vn - Cho tới thời điểm này, chương trình Đường lên đỉnh Olympia mới chỉ có 3 nữ quán quân là Trần Ngọc Minh, Lương Phương Thảo và Phạm Thị Ngọc Oanh.