TV& VIDEO

vỡ hồ chứa

Bình Thuận: 1,96 ha đất bị bùn cát tràn lấp do vỡ hồ chứa nước thải titan

Bình Thuận: 1,96 ha đất bị bùn cát tràn lấp do vỡ hồ chứa nước thải titan

VTV.vn - Khoảng 1,96 ha đất bị bùn cát tràn lấp do sự cố vỡ hồ chứa nước thải khai thác titan tại tỉnh Bình Thuận, bao gồm nhà ở, nhà hàng hải sản thuộc khu du lịch Nam Thuận Quý.