TV& VIDEO

vỡ hồ titan

Yêu cầu công ty làm vỡ hồ titan bồi thường cho dân

Yêu cầu công ty làm vỡ hồ titan bồi thường cho dân

VTV.vn - Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường - công ty làm vỡ hồ titan ở khu vực Suối Nhum (tỉnh Bình Thuận) - phải khắc phục sớm hậu quả, bồi thường cho người dân.