TV& VIDEO

vốn đầu tư nước ngoài

Người tiêu dùng Việt lạc quan thứ 5 thế giới

Người tiêu dùng Việt lạc quan thứ 5 thế giới

VTV.vn - Người tiêu dùng Việt Nam có mức độ lạc quan cao thứ 5 toàn cầu, với niềm tin vào khả năng tài chính cá nhân và mức độ sẵn sàng chi tiêu.