vốn đầu tư

Các dự án hợp tác công tư PPP không cần xin chứng nhận đầu tư

Các dự án hợp tác công tư PPP không cần xin chứng nhận đầu tư

VTV.vn - Từ ngày 19/6 tới, nhà đầu tư muốn tham gia vào các dự án hợp tác công tư PPP sẽ không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.