TV& VIDEO

vốn FDI

Việt Nam cần thay đổi định hướng trong thu hút FDI

Việt Nam cần thay đổi định hướng trong thu hút FDI

VTV.vn - Sau 30 năm mở cửa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc Việt Nam cần thay đổi định hướng trong thu hút FDI.