TV& VIDEO

vốn FDI

Vốn FDI vào Việt Nam tháng 1 giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước

Vốn FDI vào Việt Nam tháng 1 giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước

VTV.vn - Tháng 1/2018, tổng FDI vào Việt Nam đạt 899,4 triệu USD, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2017.