vốn FDI

Vốn FDI 4 tháng đầu năm đạt  8,06 tỷ USD

Vốn FDI 4 tháng đầu năm đạt 8,06 tỷ USD

VTV.vn - Trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trên cả nước đạt 8,06 tỷ USD.