TV& VIDEO

vốn nông nghiệp

Doanh nghiệp nông nghiệp và bài toán về nguồn vốn phát triển

Doanh nghiệp nông nghiệp và bài toán về nguồn vốn phát triển

VTV.vn - Chương trình Doanh nhân và hội nhập hôm nay sẽ cùng bàn về bài toán nguồn vốn phát triển mà nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đang gặp phải.