TV& VIDEO

vốn vay

Trung Quốc sửa đổi Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trung Quốc sửa đổi Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ

VTV.vn - Trung Quốc đã chính thức thông qua dự thảo "Luật khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ" sửa đổi.