TV& VIDEO

Vpoint

Ra mắt thẻ tích điểm đa năng Vpoint

Ra mắt thẻ tích điểm đa năng Vpoint

VTV.vn - Thẻ tích điểm đa năng Vpoint là một loại thẻ ưu đãi dùng để tích điểm và tiêu dùng tại tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống liên minh đa ngành đầu tiên tại Việt Nam.