TV& VIDEO

VTV Awards 2017

NSND Hoàng Dũng làm giám khảo tại LHTHTQ 37: Khi ông trùm lên ngồi ghế nóng

NSND Hoàng Dũng làm giám khảo tại LHTHTQ 37: Khi ông trùm lên ngồi ghế nóng

VTV.vn - NSND Hoàng Dũng - ông trùm quyền lực trong bộ phim Người phán xử - sẽ tiếp tục ngồi ghế nóng của LHTHTQ năm nay.