TV& VIDEO

VTV Awards

"Giấc mơ bay" chiến thắng ở VTV Awards là điều nằm ngoài sức tưởng tượng

"Giấc mơ bay" chiến thắng ở VTV Awards là điều nằm ngoài sức tưởng tượng

VTV.vn - Đối với Trần Bích Thủy và Bùi Việt Hưng - thành viên ê-kíp thực hiện PTL "Giấc mơ bay", chiến thắng ở VTV Awards là điều khá bất ngờ, nằm ngoài sức tưởng tượng.