TV& VIDEO

VTV Đặc biệt

VTV Đặc biệt: Lay động với câu chuyện của những người con lai Việt - Pháp

VTV Đặc biệt: Lay động với câu chuyện của những người con lai Việt - Pháp

VTV.vn - Với cách kể chuyện dung dị, bộ phim "Về quê hương mẹ" xoay quanh cuộc đời những người con lai Việt - Pháp trên đất người mang tới cho khán giả truyền hình nhiều cảm xúc.