TV& VIDEO

VTV Digital

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

VTV.vn - Hiện tại, Trung tâm Sản xuất và Kinh doanh nội dung số (VTV Digital) có nhu cầu đầu tư máy chủ và thiết bị tin học phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm.