VTVcab

VTVcab phối hợp với cơ quan quản lý giải quyết tình trạng bị vi phạm bản quyền

VTVcab phối hợp với cơ quan quản lý giải quyết tình trạng bị vi phạm bản quyền

VTV.vn - Trong thời gian phát sóng UEFA Champions League và UEFA Europa League, VTVcab phát hiện nhiều đơn vị sở hữu các trang tin điện tử có hành vi vi phạm bản quyền phát sóng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive