TV& VIDEO

VTVcab

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất chương trình truyền hình

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất chương trình truyền hình

VTV.vn - VTVcab đã công bố chính thức đưa vào sử dụng hệ thống sản xuất chương trình ứng dụng công nghệ hiện đại với giải pháp tổng thể của Vizrt.