TV& VIDEO

Vũ trụ Mỹ

Tìm thấy băng bên dưới bề mặt sao Hỏa

Tìm thấy băng bên dưới bề mặt sao Hỏa

VTV.vn - Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA vừa tìm thấy một lớp băng dày, nằm sâu gần 100m bên dưới bề mặt sao Hỏa.