TV& VIDEO

vùng 4 hải quân

Vùng 4 Hải quân vui Xuân không quên nhiệm vụ

Vùng 4 Hải quân vui Xuân không quên nhiệm vụ

VTV.vn - Trên các con tàu, đài trạm hay đảo xa, các cán bộ chiến sỹ vẫn tăng cường tập luyện các phương án chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.