TV& VIDEO

vùng biển Việt Nam

Hệ thống Đài thông tin duyên hải bao phủ toàn bộ vùng biển Việt Nam

Hệ thống Đài thông tin duyên hải bao phủ toàn bộ vùng biển Việt Nam

VTV.vn - Hiện nay, tầm phủ sóng của cả hệ thống Đài thông tin duyên hải đã bao phủ toàn bộ các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.