TV& VIDEO

vùng biên

Gia tăng doanh thu bán lẻ vùng biên giới An Giang

Gia tăng doanh thu bán lẻ vùng biên giới An Giang

VTV.vn - Hiện nay, các địa phương vùng biên đang đẩy mạnh đa dạng hóa các kênh bán hàng nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm.