vùng dân tộc thiểu số

Thay đổi cách thức giáo dục trẻ em vùng khó khăn

Thay đổi cách thức giáo dục trẻ em vùng khó khăn

VTV.vn- Thay đổi nhận thức từ người lớn, từ đó triển khai các hoạt động thiết thực giúp trẻ chủ động trong cuộc sống là thành công mà Dự án Phát triển giáo dục mầm non đã làm được.