TV& VIDEO

vùng dân tộc thiểu số

Trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở

Trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở

VTV.vn - Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định).