vùng dân tộc thiểu số

Tín dụng ưu đãi giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Tín dụng ưu đãi giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

VTV.vn - Để giúp đỡ bà con vùng dân tộc thiểu số và miền núi ổn định cuộc sống và kinh tế, ngân hàng chính sách đã có một gói tín dụng rất ưu đãi dành riêng cho bà con.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive