TV& VIDEO

vùng dân tộc thiểu số

Lâm Đồng: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch còn thấp

Lâm Đồng: Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch còn thấp

VTV.vn - Năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đầu tư trên 220 tỷ đồng xây dựng các công trình thủy lợi, nước sạch.