vùng nguyên liệu

Phú Yên thiếu nguyên liệu sản xuất chiếu cói

Phú Yên thiếu nguyên liệu sản xuất chiếu cói

VTV.vn - Nghề dệt chiếu cói tỉnh Phú Yên hiện còn duy trì tại xã An Cư, huyện Tuy An. Đây cũng là địa phương có vùng nguyên liệu cói lớn nhất tỉnh hiện nay.