TV& VIDEO

vùng nguyên liệu

Phú Yên khuyến cáo về việc ồ ạt chuyển đổi các loại cây trồng sang trồng sắn

Phú Yên khuyến cáo về việc ồ ạt chuyển đổi các loại cây trồng sang trồng sắn

VTV.vn - Phá bỏ diện tích trồng mía sang trồng sắn do mía đang khó tiêu thụ và sắn đang tăng giá cao nhất trong vòng 5 năm qua - Câu chuyện không mới và thường xuyên tái diễn.