TV& VIDEO

Vương Đình Huệ

Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy

Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy

VTV.vn - Hội thảo "Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy" đã được tổ chức sáng 15/11, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.