Vương Đình Huệ

Triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

Triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

VTV.vn - Hội nghị toàn quốc về triển khai Quyết định số 490 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 được tổ chức tại Bắc Giang.