TV& VIDEO

Vương Đình Huệ

Minh bạch thông tin thoái vốn DNNN tạo thế chủ động cho nhà đầu tư

Minh bạch thông tin thoái vốn DNNN tạo thế chủ động cho nhà đầu tư

VTV.vn - Khi nhìn vào danh sách các DN phải thoái vốn, nhà đầu tư có bức tranh tổng thể và có thể lên kế hoạch mua cổ phần phù hợp với ngành nghề kinh doanh.