TV& VIDEO

website giả mạo

Người tiêu dùng "ăn trái đắng" vì website giả mạo doanh nghiệp

Người tiêu dùng "ăn trái đắng" vì website giả mạo doanh nghiệp

VTV.vn - Không chỉ doanh nghiệp bị thiệt hại mà những người tiêu dùng sử dụng dịch vụ qua các website giả mạo thương hiệu doanh nghiệp cũng chịu tổn thất không kém.