TV& VIDEO

website Việt Nam bị tấn công

Hơn 2.000 website Việt Nam bị tấn công nhằm phát tán thư rác

Hơn 2.000 website Việt Nam bị tấn công nhằm phát tán thư rác

VTV.vn - Trong tháng 8 vừa qua, hơn 2.000 trang web và gần 1.000 máy chủ ở Việt Nam đã bị tấn công với mục đích gửi thư rác.